Lokowanie kapitału

Lokowanie kapitału Z rozważań tych wynika, że lokowanie kapitału może oznaczać może oznaczać nie tylko inwestowanie długookresowe, ale również inwestowanie spekulacyjne czy grę. Elementami różnicującymi będzie poziom akceptowanego ryzyka i metoda osiągania dochodu. Inwestorzy zainteresowani lokatami na rynku kapitałowym różnią się przede wszystkim motywacją inwestowania, zależną od wieku, zgromadzonego kapitału, skłonności do poniesienia ryzyka, dotychczasowych doświadczeń, czasu, jakim dysponują na zajmowanie się inwestycją. Każdy inwestor inaczej będzie interpretował termin „korzyści”. To niezwykła moda, a zarazem osiągająca szczyty uroda. Ale jaki wpływ ma styl? Dla jednego będą to korzyści finansowe, inny inwestując chce uchronić swój kapitał przed inflacją. Wielu inwestorów wybierze zakup obligacji czy budowę domu, dążąc do uzyskania ulg w podatku dochodowym. Dla innych inwestowanie oznacza samorealizację, dowartościowanie własnego ego, dążenie do prezentacji własnej siły i umiejętności. Dla niewielkiej grupy inwestorów mniej ważne są wyniki finansowe siły i umiejętności. Część uczestników tego rynku dokona wyboru nieruchomości nie tylko ze względów finansowych. Motywacje inwestora na rynku nieruchomości można podzielić na obiektywne i subiektywne. Obiektywnym motywem jest np. potrzeba zaspokojenia lub poprawy warunków mieszkaniowych oraz dążenie do osiągnięcia dochodów. Motywacjom obiektywnym często towarzyszą subiektywne, które przejawiają się w dążeniu do zdobycia prestiżu i statusu społecznego, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, wygody i komfortu, do osiągnięcia osobistej satysfakcji z posiadania nieruchomości.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes