Higiena pracy

Higiena pracy Specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy działają w sferze ergonomii korekcyjnej, tj. eksploatowanych, wytworzonych już maszyn, narzędzi i innych środków pracy – mogą zatem wpłynąć na zmianę ich cech ergonomicznych jedynie kierując sformułowane przez siebie założenia ergonomiczne do projektantów (wewnętrznych lub zewnętrznych) tych urządzeń. Jeśli chodzi o projektantów wewnętrznych (tj. konstruujących urządzenia technologiczne dla własnych potrzeb zakładu) – uprawnienia po temu daje § 2 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704). Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Oddziaływanie na projektantów zewnętrznych powinno się odbywać przez służby inwestycyjne przedsiębiorstwa. Przy zamawianiu nowych urządzeń, założenia ergonomiczne mogą być traktowane jako wymagania umowne, po czym egzekwowane na mocy § 2 ust. 1 pkt. 5 tego rozporządzenia. Do podstawowych zadań specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 109 poz. 704) należy sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę warunków pracy. Ponieważ pkt. 8 tego paragrafu nakazuje przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy można domniemywać, że owa analiza obejmować ma także czynniki ergonomiczne, choć zachowanie wymagań ergonomii nie jest egzekwowane prawem.