Obciążenie nieruchomości

Obciążenie nieruchomości Nieruchomości mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone aporty do spółek, oddane w trwały zarząd, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych, jako majątek tworzonych funkcji, mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenie czy zrzeszania się. Jak będzie wyglądać moda, czy też styl? Czy będzie miała miejsce tu uroda? Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zawiera też definicje szczególnych rodzajów lokali mieszkalnych – zamiennych i socjalnych. Określa, że lokalem socjalnym jest lokal nadający się zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemny nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może mieć obniżony standard. Lokal zamienny został natomiast zdefiniowany jako lokal dotychczasowy, przy czym ma on być wyposażony co najmniej w takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, a jego powierzchnia pokoi ma być taka jak w lokalu dotychczas używanym, ale warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni. A więc gdy lokal dotychczasowy był większy, wystarczy, aby powierzchnia pokoi lokalu zamiennego nie była mniejsza niż powierzchnia podana w ustawie. Kolejne definicje lokalu mieszkalnego zawarte są w Prawie Spółdzielczym.