Inne finansowanie

Inne finansowanie Inny podział metod finansowania to podział ze względu na podmiot finansujący. Tutaj należy wyróżnić przedsiębiorstwa i instytucje finansowe, gospodarstwa domowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Przedsiębiorstwa i instytucje finansowe mogą finansować nieruchomości za pomocą: wygenerowanego zysku, emisji akcji, emisji obligacji przedsiębiorstw kredytu zabezpieczonego hipotecznie, leasingu, MBS, projekt finance. Gospodarstwa domowe finansują nieruchomości poprzez: kredyt zabezpieczony hipotecznie, osobiste oszczędności, współwłasność. To niezwykła moda, a zarazem osiągająca szczyty uroda. Ale jaki wpływ ma styl? Jednostki samorządu terytorialnego finansują nieruchomości, wykorzystując środki budżetowe, emisje obligacji komunalnych, leasing, kredyt zabezpieczony hipotecznie, dotacje celowe. Kolejnego podziału można dokonać ze względu na rodzaj rynku finansowania nieruchomości. Warto podkreślić, ze dobrze rozwinięty pierwotny rynek finansowania nieruchomości jest podstawa rozwoju rynku wtórnego. Rynek pierwotny obejmuje w zasadzie przede wszystkim proces kredytowania, zaś rynek wtórny dotyczy procesu dostarczania źródeł finansowania kredytów. Na rynku pierwotnym podstawowa forma finansowania nieruchomości są kredyty zabezpieczone hipotecznie. Warto w tym miejscu podkreślić, ze są one rozwinąć: wykorzystywane na rynku wtórnym nieruchomości. Kredyty te udzielane są zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Klienci indywidualni korzystają przede wszystkim z kredytów mieszkaniowych – stanowią one główna pozycje pośród kredytów przeznaczonych na nieruchomości i są one zdecydowanie częściej wykorzystywane niż w przypadku klientów instytucjonalnych.

Penetracja rynku

Penetracja rynku Strategia penetracji rynku oznacza skupienie się przedsiębiorstwa na dotychczas oferowanym produkcie na tych samych rynkach, intensyfikując przy tym działania i wydatki marketingowe poprzez zwiększenie budżetu reklamowego (agresywna promocja, konkursy, loterie, obniżka cen, wydatki na poprawę jakości opakowania, sprzedaż osobistą, usprawnienie dystrybucji). Może również polegać na dokonywaniu kolejnych segmentacji rynku oraz zróżnicowaniu ofert. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Celem jej jest wzrost udziału przedsiębiorstwa na dotychczas obsługiwanym rynku. Przedsiębiorstwo może osiągnąć go przez zadręczenie klientów do zwiększenia zakupu oferowanego produktu, pozyskanie nowych nabywców przez odciąganie ich od produktów konkurencyjnych, zdobycie nowych odbiorców, którzy nie kupowali dotąd produktów przedsiębiorstwa itp. Strategię tą stosuje się wtedy gdy rynek jest względnie stabilny i nasycony, a oferowane produkty znajdują się w wyższych fazach cyklu życia. Strategia rozwoju rynku nastawiona jest na sprzedaż dotychczasowego produktu wchodząc na nowe rynki w formie ekspansji geograficznej lub też segmenty rynków, które dotychczas nie były obsługiwane, czyli innym grupom nabywców. Strategie tę realizuje się również szukając nowych rozwiązań „starych” produktów, zmianie może ulec sposób dystrybucji, promocji produktu. Zdarza się również, że przedsiębiorstwa modyfikują swój wyrób, aby dostosować go do specyfiki nowego rynku.