Niedbałość kierowców

Niedbałość kierowców W wyniku zarówno niedbałości kierowców, jak i wyjątkowych okoliczności dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń na drodze. Wypadek drogowy – jest to każde zdarzenie, które ma miejsce na drodze publicznej i dotyka ono uczestnika ruchu drogowego, powodując tym samym śmierć, uszkodzenie ciała człowieka, bądź szkodę materialną. Występuje ono wśród uczestników ruchu drogowego, najczęściej jest trudne do przewidzenia, w znacznej mierze spowodowane jest naruszeniem zasad bezpieczeństwa na drodze. Wypadki drogowe cechuje nieumyślny charakter, oznacza to tym samym, że nie można człowiekowi przypisać odpowiedzialności za umyślne spowodowanie sytuacji. To niezwykła moda, a zarazem osiągająca szczyty uroda. Ale jaki wpływ ma styl? O ile naruszenie zasad bezpieczeństwa na drodze może być umyślne o tyle, spowodowanie wypadku wraz z jego wszystkimi konsekwencjami jest w tym przypadku nieumyślne. Chęć spowodowania wypadku i szkody dla innej osoby traktowane jest już jako umyślne przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu człowieka. Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek – droga – pojazd, jako czynnik sprawczy wypadków), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników dróg, generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych. Kolizja drogowa to zdarzenie skutkowe gdzie poszkodowanymi nie są ludzie, lecz jedynie pojazdy, urządzenia drogowe, budynki itp. Kolizja drogowa ma miejsce wtedy, kiedy nastąpi gwałtowne zakłócenie ruchu drogowego. Występuje tu ciąg zdarzeń prowadzących do stanu, w którym ruch uczestników kolizji nie może być kontynuowany według uprzednich założeń. Kolizja drogowa odnosi się do sytuacji, występującej w ruchu drogowym, której skutkiem jest jedynie szkoda na mieniu.